Selecteer een pagina

Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-8-2019.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Vanuit Hart&Ziel

Heibloemdijk 1

5688 JV Oirschot

+31657346257

info@vanuit-hartenziel.nl

info@fbmarketingvoordummys.nl

KvK nummer: 70479615

 

Vanuit Hart&Ziel verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, bij een aankoop van een online training en email.

 

Persoonsgegevens

  • Vanuit Hart&Ziel verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en naam
  • E-mail verkeer

 

Doeleinden

Vanuit Hart&Ziel verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Facturering
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen
  • Marketing doeleinden

 

 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens en contactgegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Vanuit Hart&Ziel zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Mits de persoon in kwestie niet langer wenst dat wij de gegevens bewaren.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vanuit Hart&Ziel passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

                                                                                                                                             

Google Analytics

De website van Vanuit Hart&Ziel maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma van Google verzameld cookies van de bezoekers die op onze website zijn geweest. We kunnen hierdoor zien welke pagina’s of onderwerpen populair zijn. Door deze inzichten kunnen wij onze diensten beter afstemmen op de bezoekers.

 

Facebook Pixel

De Facebook Pixel is een cookie van Facebook die bijhoudt welke bezoekers via Facebook op onze website terecht komen en op welke pagina. Op basis van deze gegevens is het o.a. mogelijk om gerichte advertenties te maken.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren en om u de juiste advertenties te laten zien.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Vanuit Hart&Ziel een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Vanuit Hart&Ziel

Heibloemdijk 1

5688 JV Oirschot

+31657346257

info@fbmarketingvoordummys.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vanuit Hart&Ziel laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-10-2019.

 

Vanuit Hart&Ziel kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Disclaimer

De genoemde resultaten in de online training, e-books, video’s en op deze website zijn onze persoonlijke resultaten. Het is geen garantie dat jij dezelfde resultaten behaald. De resultaten gebruik ik uitsluitend als voorbeelden. Het behalen van eigen resultaten hangt af van je eigen inzet, het begrijpen en het toepassen van de stof. Facebook Marketing voor Dummy’s is een onderdeel van VOF Vanuit Hart&Ziel en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.